Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna

 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zatrudnia ponad 40 geodetów skupionych w 12 Oddziałach, w pracowniach geodezyjnych, z czego większość posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wykształcona i doświadczona kadra, dysponująca nowoczesnym sprzętem geodezyjnym oraz w pełni zinformatyzowaną technologią robót stawia BULiGL w rzędzie czołowych firm funkcjonujących na polskim rynku usług geodezyjnych.

Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna

Prace geodezyjne w Oddziale

W ramach prac geodezyjnych Oddział stara się o pozyskanie zleceń nie tylko na rynku usług dla leśnictwa. Świadczymy usługi dla instytucji państwowych np. Agencji Nieruchomości Rolnych, a także dla osób indywidualnych.