📄 Kraków - tradycja i profesjonalizm


Szanowni Państwo,

      w związku z zagrożeniem związanym z występowaniem na terenie Polski koronawirusa (COVID-19), mając na uwadze decyzję Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych kontrahentów i pracowników informujemy,  że Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie do dnia 27 marca 2020 r. znacznie ograniczył działalność w siedzibie Oddziału i bezpośredni kontakt z naszymi klientami. Preferowanym kontaktem jest poczta e-mail lub telefon bezpośredni do pracowników Biura.

Adres e-mail Oddziału w Krakowie: sekretariat@krakow.buligl.pl

Adresy e-mail do pracowników mają następującą strukturę: Imie.Nazwisko@krakow.buligl.pl bez polskich znaków diakrytycznych.

Prosimy, aby bezpośrednie wizyty w siedzibie Oddziału ograniczyć do niezbędnych przypadków, po wcześniejszym uzgodnieniu z kompetentnym pracownikiem Oddziału.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i prosimy o zrozumienie.

📄 Aktualności


♦ Lasy Państwowe podpisały umowę z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na przeprowadzanie już czwartego spisu polskich zasobów leśnych. Do 2024 r. będzie trwała kolejna edycja Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów (WISL). Więcej o WISL.

♦ „Bank Danych o Lasach - informacja w zasięgu ręki" to tytuł konferencji zorganizowanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, która odbyła się 6 marca 2019 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym pod patronatem wiceminister środowiska pani Małgorzaty Golińskiej.

Podczas konferencji podsumowano dziesięcioletni okres istnienia BDL. Doprecyzowano także jego rolę w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych Lasów Państwowych, szeregu innych interesariuszy, jak i społeczeństwa oraz przyjęto kierunki dalszego rozwoju.

♦ 39 pracowników BULiGL ukończyło studium podyplomowe "Urządzanie lasu" zorganizowane na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W dniu 19 października 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.

♦  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej otrzymało Dębową statuetkę "Przeglądu Leśniczego" dla Leśnej Instytucji Roku 2016.

♦ Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zdobyło Godło Najwyższa Jakość Quality International 2017 w kategorii QI PRODUCT - produkt najwyższej jakości - Bank Danych o Lasach oraz nagrodę specjalną - PERŁA QI.

♦  Leśne Gospodarstwa Węglowe

📄 Nadchodzące wydarzenia


Narada Dyrektorów Oddziałów BULiGL
29 października 2020 r.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj