📄 Larendowicz Leżajsk


Jeżeli Opaczność będzie nam przychylna, to w przyszłym Roku nasze Biuro będzie obchodzić 60-lecie istnienia, a Zbigniew Larendowicz będzie świętował swoje setne urodziny. Prosty wniosek, że kiedy nasze szacowne Biuro powstawało, Pan Zbigniew miał już 40 lat i był  w kwiecie swojej działalności zawodowej z bogatą historią wojenną. Kampanię wrześniową rozpoczął w mundurze podporucznika i razem z całym oddziałem znalazł się w niewoli sowieckiej. Życie uratował, gdyż wyskoczył z transportu kolejowego wiozącego ich na wschód. Resztę wojny przeżył aktywnie działając w AK, co nie przysporzyło mu sympatii u powojennej władzy.

Na emeryturę przeszedł 36 lat temu i z obecnie aktywnych zawodowo pracowników Biura jedynie obecny Dyrektor naszego Oddziału miał okazję z nim pracować jako młody taksator w jego drużynie. Kojarzą go jednak wszyscy urządzeniowcy, gdyż przez lata żaden szanujący się taksator nie wyszedł do lasu bez Tabel Larendowicza w raportówce.

Po przejściu na emeryturę Zbigniew Larendowicz wrócił do rodzinnego Leżajska, gdzie szybko został kustoszem biblioteki w klasztorze oo. Bernardynów. Podjął się gigantycznego zadania uporządkowania bogatego księgozbioru i mimo 99 lat nadal sprawuje nad nim opiekę. Na początku lipca wizytę złożyli mu Dyrektor Oddziału Kazimierz Stręk wraz z emerytowanym zastępcą dyrektora Piotrem Rebesem. Oprócz zawodowych wspomnień mieli okazję zwiedzić jego obecne „królestwo".

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj