📄 100 lecie Niepodległości


W dniu 1 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie. Szkoła Podstawowa nr 15 od wielu lat współpracuje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie oraz olsztyńskim Oddziałem Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Przy okazji uroczystości, którą swoją obecnością uświetnili min. Posłowie na Sejm: Pani Iwona Arent oraz Pan Paweł Papke, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki oraz Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz, z inicjatywy Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Oddziale BULiGL
w Olsztynie została posadzona pamiątkowa lipa. Posadzenie lipy, której nadano imię „Niepodległość" wpisuje się w inicjatywę Polskiego Towarzystwa Leśnego upamiętnienia tym sposobem jubileuszu
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości uczestniczył także Przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Olsztynie Pan Paweł Artych.

 

Przewodniczący Koła PTL przy BULiGL w Olsztynie, Dyrektor Oddziału Włodzimierz Serwiński wyraża podziękowanie za umożliwienie realizacji tej pięknej inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego Pani Barbarze Bogacz – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie oraz nadleśnictwom: Nadleśnictwu Olsztynek – za lipę wyhodowaną na szkółce tegoż Nadleśnictwa z nasion poświęconych przez Papieża Franciszka w 2017 roku i Nadleśnictwu Olsztyn, za wielkie wsparcie logistyczne przy organizacji tego przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj