Plany urządzenia lasu Plany urządzenia lasu

Jednym z głównych zadań wykonywanych przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej jest wykonywanie planów urządzenia lasu. Jest to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan taki zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej na całe 10.lecie. Zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska, która określa maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. Plan określa także inne zadania gospodarcze a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.
 

Etapy tworzenia planu urządzenia lasu >>

Plany urządzenia lasu wykonywane przez Oddział Plany urządzenia lasu wykonywane przez Oddział

Oddział BULiGL w Olsztynie w swojej podstawowej działalności zajmuje się wykonywaniem planów urządzenia lasu dla nadleśnictw RDLP w Olsztynie. Nasz Oddział wykonał 31 obowiązujących aktualnie PUL w RDLP. W ramach wszystkich planów przeprowadzona została ocena oddziaływania na środowisko, wszystkie plany zostały zatwierdzone decyzją Ministra Środowiska.

Aktualnie prowadzone są prace urządzeniowe dla Nadleśnictw, których plany na bieżąco ekspirują…

PUL dla Nadleśnictw wykonane w ostatnich latach:

W 2019 roku Oddział przekazał Zleceniodawcy, w terminie i zgodnie z warunkami umowy, projekty PUL dla Nadleśnictw: Lidzbark, Orneta, Wichrowo (wg stanu na 1 stycznia 2019 roku).

W 2018 roku Oddział przekazał Zleceniodawcy, w terminie i zgodnie z warunkami umowy, projekty PUL dla Nadleśnictw: Górowo Iławeckie, Nidzica, Wipsowo (wg stanu na 1 stycznia 2018 roku).

W 2017 roku Oddział przekazał Zleceniodawcy, w terminie i zgodnie z warunkami umowy, projekty PUL dla Nadleśnictw: Iława, Młynary, Mrągowo, Stare Jabłonki (wg stanu na 1 stycznia 2017 roku).

W 2016 roku Oddział przekazał Zleceniodawcy, w terminie i zgodnie z warunkami umowy, projekty PUL dla Nadleśnictw: Jedwabno, Jagiełek (wg stanu na 1 stycznia 2016 roku).

Aktualnie wykonywane PUL dla Nadleśnictw:

1. Obiekty wg stanu na 1 stycznia 2020

            Nadleśnictwo Bartoszyce

            Nadleśnictwo Dobrocin

            Nadleśnictwo Srokowo

2. Obiekty wg stanu na 1 stycznia 2021

            Nadleśnictwo Wielbark

3. Obiekty wg stanu na 1 stycznia 2022

            Nadleśnictwo Ostrołęka

            Nadleśnictwo Przasnysz

 

Oddział BULiGL w Olsztynie wykonuje także plany urządzenia lasu dla innych podmiotów zarządzających lasami Skarbu Państwa, a także uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów prywatnych.

Do najciekawszych projektów tego typu realizowanych w ostatnim dziesięcioleciu należą PUL dla SB PAN w Popielnie oraz RZI w Olsztynie oraz UPUL dla Lasu Miejskiego w Olsztynie poszerzony o kompleksowe badania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.