📄 Certyfikaty Oddziału i jego pracowników


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Olsztynie jako część BULiGL dysponuje certyfikatami ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

 

 

 

Od wielu lat Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Olsztynie uzyskuje certyfikaty Microsoft potwierdzające używanie licencjonowanego oprogramowania i stosowania odpowiednich procedur w zakresie zarządzania tym oprogramowaniem.

 

 

 Najnowszy certyfikat wydany w 2016 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy Oddziału w Olsztynie posiadają certyfikaty ekspertów przyrodniczych wpisanych na listę krajową, umieszczoną na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie http://cdr.gov.pl/

 

 

 

 

 


Pracownicy Oddziału w Olsztynie posiadają świadectwa kursów w zakresie gleboznawstwa, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb.
 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj