📄 Jubileusz 60-lecia


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w 2016 roku świętuje jubileusz 60-lecia swojego istnienia. Regionalne obchody jubileuszu w Olsztynie odbyły się w ramach zorganizowanej przez Oddział BULiGL w Olsztynie uroczystości jubileuszowej połączonej z seminarium. Uroczystość, która odbyła się 27 października w Sali konferencyjnej Biblioteki UWM zgromadziła wielu znakomitych Gości oraz Pracowników (obecnych i emerytowanych) naszego Oddziału.  

 

Wszystkich obecnych powitał gospodarz uroczystości Dyrektor Oddziału BULiGL w Olsztynie, Włodzimierz Serwiński. Dyrektor zaprosił wszystkich na projekcję filmu o urządzaniu lasu – „Plan na las". Film został zrealizowany przez olsztyńskie „Studio Ruchome Obrazki" we współpracy z BULiGL, a w szczególności z Oddziałem w Olsztynie, którego dyrektor jest współscenarzystą filmu. Po projekcji filmu i bardzo dobrym jego przyjęciu, dyrektor Włodzimierz Serwiński wręczył kwiaty Pani Reżyser Anieli Smoczyńskiej.

 

 

Oficjalną, jubileuszową część uroczystości otworzył Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Pan Janusz Dawidziuk. Następnie głos zabrali zaproszeni Goście: Pani Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Stanisław Gorczyca reprezentujący Prezydenta Miasta Olsztyna, Pan Sebastian Smoluk – Zastępca Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Olsztynie, Pan Adam Krzyśków – Dyrektor WFOŚiGW w Olsztynie, Nadleśniczowie – Pani Bożena Przesław (Nadleśnictwo Jagiełek) i Pan Jan Bobek (Nadleśnictwo Zaporowo) oraz Pan Jan Karetko – emerytowany Dyrektor RDLP w Olsztynie.

 

W kolejnej części uroczystości przyszła kolej na wręczenie wyróżnień i pamiątkowych odznak i medali. Dyrektor BULiGL Janusz Dawidziuk, w asyście Dyrektora Oddziału wręczył ozdobne jubileuszowe medale pamiątkowe BULiGL Dyrektorowi RDLP w Olsztynie – Panu Piotrowi Czyżykowi, w imieniu którego medal odebrał Zastępca Dyrektora RDLP  Pan Sebastian Smoluk oraz emerytowanemu Dyrektorowi RDLP – Panu Janowi Karetko.

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Pan Piotr Czyżyk przyznał Kordelas Leśnika Polskiego dwóm zasłużonym pracownikom BULiGL: Panu Andrzejowi Mączewskiemu – taksatorowi z 45-letnim stażem pracy oraz Panu Tadeuszowi Paździorko – Kierownikowi Pracowni, który w Oddziale BULiGL w Olsztynie przepracował 40 lat. Kordelasy wręczył Pan Sebastian Smoluk Zastępca Dyrektora RDLP w asyście Naczelnika Wydziału Organizacji i Kadr RDLP Pana Marcina Żurkowskiego i Dyrektora Oddziału BULiGL w Olsztynie – Pana Włodzimierza Serwińskiego.

 

Z okazji jubileuszu Dyrektor BULiGL Pan Janusz Dawidziuk przyznał Złote i Srebrne Odznaki BULiGL.

Złote Odznaki otrzymali: Pan Zbigniew Ciepluch - Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzałowo, Pan Janusz Jeznach - Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowe Ramuki, Pani Bożena Smolińska - Geodeta Oddziału BULiGL w Olsztynie, Pan Wojciech Jeziorek - Taksator Oddziału BULiGL w Olsztynie, Pan Stanisław Karczewski - Taksator Oddziału BULiGL w Olsztynie.

 

Srebrne Odznaki otrzymali: Pani Aniela Smoczyńska - Reżyser, Studio Ruchome Obrazki, Pani Bożena Przesław - Nadleśniczy Nadleśnictwa Jagiełek, Pan Adam Smoczyński - Twórca multimedialny, Studio Ruchome Obrazki, Pan Wiesław Stachowicz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Miłomłyn, Pani Adriana Stefańska - Specjalista ds. Ochrony Przyrody Oddziału BULiGL w Olsztynie, Pan Przemysław Gajek - Taksator Oddziału BULiGL w Olsztynie.

 

 

Po części jubileuszowej rozpoczęła się część referatowa, czyli właściwe Seminarium „Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - 60 lat w służbie lasów Warmii, Mazur i Kurpiowszczyzny".

 

Przedstawionych zostało sześć prezentacji:

1. BULiGL Oddział w Olsztynie – 60 lat w służbie lasów Warmii, Mazur i Kurpiowszczyzny       

    mgr inż. Włodzimierz Serwiński, BULiGL, Dyrektor Oddziału w Olsztynie

2. Zasoby, etaty, przyrosty… czyli przegląd rewizji u.l. w RDLP Olsztyn

    mgr inż. Lucjan Szuniewicz, BULiGL, Zastępca Dyrektora Oddziału w Olsztynie

3. Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów (WISL) – obiektywne źródło informacji o lasach

    mgr inż. Andrzej Bieżuński, BULiGL, Oddział w Olsztynie

4. Bank danych o lasach (BDL) – wiedza zebrana i upubliczniona

    mgr inż. Wojciech Radziszewski, BULiGL, Oddział w Olsztynie

5. Gdzie taksator nie może, tam drona pośle?

    dr inż. Karol Szuniewicz, UWM w Olsztynie

6. Pięciowymiarowy las przyszłości

    dr inż. Marek Ksepko, BULiGL, Oddział w Białymstoku

 

 

Kolejnym punktem programu był koncert zespołu „Forest Brass"

 

Ostatnim punktem uroczystości było jej oficjalne zamknięcie. Gospodarz - Dyrektor Oddziału w Olsztynie podziękował za obecność wszystkim zaproszonym Gościom oraz wszystkim Pracownikom Oddziału, którzy włożyli wysiłek i zaangażowanie w zorganizowanie uroczystości. Dyrektor BULiGL Pan Janusz Dawidziuk podziękował gospodarzom za organizację imprezy oraz merytoryczny dobór tematów prezentacji i oficjalnie zakończył uroczystość wpisującą się w obchody jubileuszu całego Przedsiębiorstwa.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj