📄 Konsultacje projektów wykonywanych przez Oddział w Olsztynie


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Olsztynie wykonuje projekty i zadania, w ramach których konieczne jest prowadzenie konsultacji społecznych. Najważniejszym obszarem naszego działania wymagającym przeprowadzania konsultacji społecznych jest wykonywanie planów urządzenia lasu oraz planów ochrony i planów zadań ochronnych. Jednym z ciekawszych zadań wymagających konsultacji społecznych był realizowany w 2011 roku projekt „Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego”.

Plany urządzenia lasu

Plany ochrony i plany zadań ochronnych

Pozostałe projekty

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj