📄 Ekspertyzy drogowe i mała retencja


W latach 2011-2013 Oddział w Olsztynie wykonał opracowania dla nadleśnictw: Ostrołęka, Parciaki, Przasnysz, Wielbark i Myszyniec.

W roku 2015 sporządzono projekt docelowej sieci drogowej dla Nadleśnictwa Zaporowo, który został wykonany zgodnie z „Instrukcją wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa" stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3.08.2015 r.

W latach 2017-2018 wykonano aktualizacje docelowej sieci drogowej dla nadleśnictw: Myszyniec, Ostrołęka i Parciaki, uwzględniając wymagania zawarte w „Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa".

Wprowadzenie Zarządzeniem nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.04.2018 r. zaktualizowanej „Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa" spowodowało realizację szeregu projektów DSD w latach 2019-2020.

W roku 2019 były to projekty docelowej sieci drogowej dla Nadleśnictw: Bartoszyce, Ciechanów, Dobrocin, Nidzica i Srokowo. Ze względu na zmiany techniczno-programowe zaktualizowano także projekty dla Nadleśnictwa Wielbark i Zaporowo.

W 2020 roku będą wykonywane projekty dla Nadleśnictw: Iława, Jagiełek, Jedwabno, Korpele, Przasnysz, Spychowo, Strzałowo i Susz.

Kadra Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Olsztynie udziela również fachowego wsparcia podczas planowania inwestycji związanych z budową obiektów i urządzeń małej retencji. Opinia dotycząca polepszenia zdolności gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas jest pomocna w:

  • weryfikacji uwarunkowań środowiskowych oraz projektowanie obiektów małej retencji,
  • uzyskiwaniu pozwoleń i decyzji na realizację przedsięwzięcia,
  • budowy lub rozbudowy,
  • oddaniu do użytkowania,
  • monitoringu stanu technicznego urządzeń i obiektów.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj