Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna

 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zatrudnia ponad 40 geodetów skupionych w 12 Oddziałach, w pracowniach geodezyjnych, z czego większość posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wykształcona i doświadczona kadra, dysponująca nowoczesnym sprzętem geodezyjnym oraz w pełni zinformatyzowaną technologią robót stawia BULiGL w rzędzie czołowych firm funkcjonujących na polskim rynku usług geodezyjnych.

Prace geodezyjne wykonywane przez Oddział Prace geodezyjne wykonywane przez Oddział

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie zatrudnia doświadczoną kadrę techniczną, z której 80% posiada uprawnienia geodezyjne, dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym (tachimetry, odbiorniki GPS) oraz w pełni zinformatyzowaną technologią opracowywania map. Wykonujemy usługi geodezyjne dla Lasów Państwowych oraz innych podmiotów gospodarczych jak i osób prywatnych.

BULiGL Oddział w Olsztynie wykonuje usługi geodezyjne związane z:

 • z planami urządzenia lasu - regulacją stanu posiadania
 • aktualizacją powszechnej ewidencji gruntów i budynków
 • zakładaniem i aktualizacją ksiąg wieczystych
 • zmianami klasyfikacji gruntów - tyczeniem linii oddziałowych
 • mapami do celów projektowych
 • geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą
 • z podziałami nieruchomości
 • wznowieniem granic
 • rozgraniczeniem
 • tyczeniem budynków i budowli
 • pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi