📄 Referencje


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Olsztynie dysponuje referencjami wystawionymi przez naszych partnerów i klientów. Są to min.:

 

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie – referencje w zakresie wykonywania planów urządzenia lasu dla nadleśnictw. Plany zostały poddane pełnej ocenie oddziaływania na środowisko
i zostały zatwierdzone przez Ministra Środowiska (min. PUL dla Nadleśnictwa Olsztyn, Nowe Ramuki, Szczytno, Susz).

 

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie – referencje w związku z wykonywaniem optymalizacji sieci drogowej w nadleśnictwie, pracami geodezyjnymi, odnawianiem i uzupełnianiem słupów oddziałowych oraz innych prac związanych z różnego rodzaju inwentaryzacjami przyrodniczymi.

 

 

 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – referencje za wykonanie inwentaryzacji ornitologicznych dla obszarów Natura2000: PLB280012 Jezioro Dobskie, PLB280014 Poligon Orzysz, PLB280006 Puszcza Borecka i PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie – referencje za wykonanie planów zadań ochronnych dlaobszarów Natura 2000: PLH140052 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe oraz PLH140049 Myszynieckie Bory Sasankowe.

 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – referencje z wykonania „Analizy społeczno-gospodarczej skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego".

 

 

 

 

Polska Akademia Nauk, Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie – referencje z wykonania planu urządzenia lasu wraz z pracami glebowo-siedliskowymi i fitosocjologicznymi dla lasów Stacji Badawczej w ramach LKP „Lasy Mazurskie".

 

 

Starostwa Powiatowe i Gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Mazowieckiego – referencje

w związku z wykonywaniem uproszczonych planów urządzenia lasu oraz innych prac inwentaryzacyjnych 
i eksperckich z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj