Referencje Referencje

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Olsztynie dysponuje referencjami wystawionymi przez naszych partnerów i klientów. Są to min.:

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie – referencje w zakresie wykonywania planów urządzenia lasu dla nadleśnictw. Plany zostały poddane pełnej ocenie oddziaływania na środowisko
i zostały zatwierdzone przez Ministra Środowiska (min. PUL dla Nadleśnictwa Olsztyn, Nowe Ramuki, Szczytno, Susz).

 

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie – referencje w związku z wykonywaniem optymalizacji sieci drogowej w nadleśnictwie, pracami geodezyjnymi, odnawianiem i uzupełnianiem słupów oddziałowych oraz innych prac związanych z różnego rodzaju inwentaryzacjami przyrodniczymi.

 

 

 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – referencje za wykonanie inwentaryzacji ornitologicznych dla obszarów Natura2000: PLB280012 Jezioro Dobskie, PLB280014 Poligon Orzysz, PLB280006 Puszcza Borecka i PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie – referencje za wykonanie planów zadań ochronnych dlaobszarów Natura 2000: PLH140052 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe oraz PLH140049 Myszynieckie Bory Sasankowe.

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – referencje z wykonania „Analizy społeczno-gospodarczej skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego".

 

 

 

 

Polska Akademia Nauk, Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie – referencje z wykonania planu urządzenia lasu wraz z pracami glebowo-siedliskowymi i fitosocjologicznymi dla lasów Stacji Badawczej w ramach LKP „Lasy Mazurskie".

 

 

Starostwa Powiatowe i Gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Mazowieckiego – referencje

w związku z wykonywaniem uproszczonych planów urządzenia lasu oraz innych prac inwentaryzacyjnych 
i eksperckich z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody.