📄 Sabina Zawadzka Kobietą z Charakterem


Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet po raz dziesiąty przyznało zaszczytne tytuły „Kobiety z charakterem" wyjątkowym kobietom z naszego regionu. Kapituła konkursu wyróżniła siedem Pań w sześciu kategoriach. Elitarne grono „Kobiet z charakterem" stanowiło do tej pory 56 kobiet wyróżnionych w dotychczasowych dziewięciu edycjach konkursu.

 

Wśród laureatek tegorocznego, jubileuszowego konkursu znalazła się zasłużona pracownica naszego Oddziału – Pani Sabina Zawadzka.

 

Gala wręczenia statuetek „Kobiety z Charakterem" odbyła się 7 kwietnia 2017 roku w Miejscu Kreatywnej Aktywności ERANOVA w Olsztynie, a swoją obecnością uroczystość uświetnili min. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Gustaw Marek Brzezin oraz Przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Pani Sabina Zawadzka została laureatką konkursu w kategorii ochrona środowiska, sport, turystyka. Zaszczytne wyróżnienie dla Pani Sabiny jest wynikiem dostrzeżenia jej zasług i wieloletniej pracy dla dobra lasów i całej przyrody Warmii i Mazur. Pani Sabina jest specjalistą w zakresie opracowywania programów ochrony przyrody dla nadleśnictw – integralnej części planów urządzenia lasu. Posiada także wielki dorobek w zakresie wykonywania różnego rodzaju opracowań przyrodniczych. Kierowała pracami inwentaryzacyjnymi Natura 2000 poza Lasami Państwowymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wykonywanych przez BULiGL, była koordynatorem wielu inwentaryzacji ornitologicznych wykonywanych na zlecenie GDOŚ, jest też autorką wielu planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Za swoją wielką pracę na rzecz polskiej przyrody i jej ochrony Pani Sabina Zawadzka otrzymała w październiku 2016 roku, przy okazji jubileuszu 60-lecia BULiGL, odznakę honorową "Zasłużony dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej".

Tytuł „Kobiety z Charakterem" dla Pani Sabiny Zawadzkiej jest docenieniem jej działań na rzecz ochrony środowiska w regionie, ale także pośrednio docenieniem działalności na tym polu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Lasów Państwowych.

 

 

Szczególne uznanie i szacunek należy się pomysłodawcy i głównemu organizatorowi konkursu – Pani Irenie Petrynie – Pani Prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Forum Kobiet i jednocześnie Przewodniczącej Kapituły Konkursu. Na zdjęciu Pani Sabina Zawadzka w pięknym towarzystwie Pani Prezes Ireny Petryny.

 

 

Najbardziej „Charakterny…" stolik na całej Gali… Od lewej: Pani Małgorzata Błyskun – Wicedyrektor RDLP w Olsztynie – Kobieta z Charakterem 2015, Pani Sabina Zawadzka – Taksator Specjalista BULiGL O/Olsztyn - Kobieta z Charakterem 2017, Pani Bożena Reszka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie - Kobieta z Charakterem 2017.

 

 

Włodzimierz Serwiński – dumny i pełen szacunku Dyrektor Oddziału BULiGL w Olsztynie w towarzystwie Pani Sabiny Zawadzkiej – wyjątkowego Pracownika z wyjątkowym charakterem…

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj