📄 Dane teleadresowe


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu
ul. 25 Czerwca 68
26-600 Radom

Email: sekretariat@radom.buligl.pl
Telefon: (48) 36 436 96
Faks: (48) 36 436 96

📄 Mapka


📄 Kadra


Dyrekcja

Dyrektor Oddziału

Wojciech Hłopaś

kom. 795 141 273

Zastępca Dyrektora Oddziału

kom. 728 316 992

 

Księgowość

Główna Księgowa

tel .(48) 36 436 96

 

Dział Organizacyjny

Kierownik Działu

kom. 602 157 562

 

Technolog Oddziału

Główny Technolog Oddziału

kom. 696 723 743

 

Urządzanie Lasu

Kierownik Pracowni Urządzania Lasu nr 1

kom. 795 108 317

Kierownik Pracowni Urządzania Lasu nr 2

kom. 728 316 996

 

Pracownia Siedliskowa

Kierownik Pracowni

 

 

Geodezja

Główny Geodeta Oddziału

tel. (48) 36 436 96

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj