📄 O firmie


Oddział w Radomiu jest jednym z 12 oddziałów BULiGL. Utworzony został w 1956 r. jako jednostka organizacyjna Biura Urządzenia i Pomiaru Lasu. Aktualnie zatrudniamy 41 osób w tym specjalistów w zakresie:

  • urządzania lasu,
  • siedliskoznawstwa i gelboznawstwa,
  • fitosocjologii,
  • geomatyki,
  • geodezji.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj