📄 Opracowania fitosocjologiczne dla Leśnych Kompleksów Promocyjnych


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu wykonał opracowania fitosocjologiczne dla nadleśnictw RDLP w Radomiu wchodzących w skład Leśnych Kompleksów Promocyjnych "Puszcza Kozienicka" ,  "Puszcza Świętokrzyska". W wyniku naszych działań powstaną najbardziej kompletne jak do tej pory mapy szaty roślinnej wymienionych kompleksów leśnych. 

 

  Kontynentalny bór mieszany Querco roboris - Pinetum w Nadleśnictwie Kozienice

 

 

Acidofilna buczyna niżowa Luzulo pilosae - Fagetum w Nadleśnictwie Daleszyce

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj