Siedziba Oddziału, ul. 25 Czerwca 68 w Radomiu Siedziba Oddziału, ul. 25 Czerwca 68 w Radomiu

Siedzibą Oddziału jest budynek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68. Jest to obiekt, który trwale zapisał się w historii Polski. Wybudowany został przez leśników w 1938 r. Do roku 1975  był siedzibą Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Radomiu. Po likwidacji OZLP stał się siedzibą Komitetu wojewódzkiego PZPR. To przed tym budynkiem 25 czerwca 1976 r. odbyła się wielka manifestacja robotnicza przeciwko wprowadzeniu przez rząd podwyżek cen żywności. W wyniku starć z milicją budynek został częściowo spalony. Odzyskany został przez lesników dopiero w 1989r. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu zajmuje pomieszczenia znajdujące się na II piętrze w skrzydle budynku przylegającym do ulicy 25 Czerwca.