📄 Siedziba


Siedzibą Oddziału jest budynek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68. Jest to obiekt, który trwale zapisał się w historii Polski. Wybudowany został przez leśników w 1938 r. Do roku 1975  był siedzibą Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Radomiu. Po likwidacji OZLP stał się siedzibą Komitetu wojewódzkiego PZPR. To przed tym budynkiem 25 czerwca 1976 r. odbyła się wielka manifestacja robotnicza przeciwko wprowadzeniu przez rząd podwyżek cen żywności. W wyniku starć z milicją budynek został częściowo spalony. Odzyskany został przez leśników dopiero w 1989r. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu zajmuje pomieszczenia znajdujące się na II piętrze w skrzydle budynku przylegającym do ulicy 25 Czerwca.

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj