📄 Komunikaty


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

opublikowało wyniki aktualizacji stanu lasów na dzień

1 stycznia 2020 r.

Wersje elektroniczne do pobrania na:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/aktualizacja-stanu-lasu

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj