📄 Dane kontaktowe


Adres: 

ul. Koszalińska 91B,

78-400 Szczecinek

 

Adresy e-mail: 

sekretariat@szczecinek.buligl.pl

ksiegowosc@szczecinek.buligl.pl

 

Sekretariat:          

tel. (094) 37-408-05  lub 37-408-88

fax (094) 37-408-05

 

NIP: 525-000-78-85   

REGON: 000121583-00074

KRS: 0000012221

 

Nr konta bankowego:

Bank BGŻ Oddział Szczecinek 66 2030 0045 1110 0000 0033 0560

 

OTWÓRZ - Wykaz ogólny abonentów sieci komórkowej BULiGL Oddział w Szczecinku

 

Stanowisko/funkcja

Imię i nazwisko

Telefon komórkowy

e-mail

KIEROWNICTWO

Dyrektor Oddziału

Tadeusz Wagner

 668 806 727

Tadeusz.Wagner@szczecinek.buligl.pl

Z-ca Dyrektora Oddziału

Tomasz Babiak

 664 984 576

Tomasz.Babiak@szczecinek.buligl.pl

Główny Księgowy Oddziału

Elżbieta Łuczejko

504 734 723

Elzbieta.Luczejko@szczecinek.buligl.pl

DZIAŁ URZĄDZANIA LASU

Inspektor Urządzania

Józef Sawicki

Dariusz Bierbasz

668 806 724

668 806 731

Jozef.Sawicki@szczecinek.buligl.pl

Dariusz.Bierbasz@szczecinek.buligl.pl

Kierownik Pracowni Urządzania Lasu (U1)

Mariusz Zawiślak

664 985 833

Mariusz.Zawislak@szczecinek.buligl.pl

Kierownik Pracowni Urządzania Lasu (U2)

Dariusz Ber

692 007 764

Dariusz.Ber@szczecinek.buligl.pl

Kierownik Pracowni Urządzania Lasu (U3)

Daniel Świątek

664 965 460

Daniel.Swiatek@szczecinek.buligl.pl

 

 

 

 

Kierownik Pracowni Urządzania Lasu (U4)

Maciej Jakubiec

668 806 726 Maciej.Jakubiec@szczecinek.buligl.pl

 

 

 

 

Kierownik Pracowni Siedliskowej (S1)

Tomasz Kowalczyk

664 980 688

Tomasz.Kowalczyk@szczecinek.buligl.pl

Zespół ds. technologii

Technolog

Kierownik Zespołu ds. technologii

Dariusz Bierbasz

668 806 731

Dariusz.Bierbasz@szczecinek.buligl.pl

Ochrona przyrody

PZO, POP, Prognozy ONŚ

Tomasz Babiak

664 984 576

Tomasz.Babiak@szczecinek.buligl.pl

Administrator systemów informatycznych

Jacek Słupikowski

668 806 729

Jacek.Slupikowski@szczecinek.buligl.pl,

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

Tomasz Duda

664 969 464

Tomasz.Duda@szczecinek.buligl.pl

          Leśna mapa numeryczna

              Karol Grzeca

664 964 184

      Karol.Grzeca@szczecinek.buligl.pl

            Program  TAKSATOR

            Daniel Świątek

664 965 460

      Daniel.Swiatek@szczecinek.buligl.pl

Główny Geodeta Oddziału

Teresa Głowala

664 902 191

Teresa.Glowala@szczecinek.buligl.pl

Geodeta uprawniony

Jarosław Sawicki

664 961 731

Jarosław.Sawicki@szczecinek.buligl.pl

       
Geodeta uprawniony

Henryk Waszewski

664 968 933 Henryk.Waszewski@szczecinek.buligl.pl
       

POZOSTAŁE

Pełnomocnik ds. ZSZ

Dariusz Bierbasz

668 806 731

Dariusz.Bierbasz@szczecinek.buligl.pl

Kierownik Działu Organizacyjnego

Spec. ds. Służby BHP

Z-ca Pełnomocnika OIN

Marian Moskwa

668 806 733

Marian.Moskwa@szczecinek.buligl.pl

Sekretariat

Specjalista ds. Pracowniczych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Oddziale

Agnieszka Słupikowska

664 981 696

 

Sekretariat@szczecinek.buligl.pl

Agnieszka.Słupikowska@szczecinek.buligl.pl

 

       

 

📄 Mapa dojazdu do Oddziału w Szczecinku


GPS: 53°43'24"N, 16°40'58"E

Chętnie odpowiemy na każde Państwa pytanie.

Prosimy skontaktować się z nami telefonicznie lub poprzez adres e-mali.

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj