📄 Zasłużeni pracownicy Oddziału w Szczecinku


 

 

Józef Macichowski - (1906 - 1978)

Urodził się we wsi Jeziorany na Wołyniu. Po studiach leśnych na Uniwersytecie Poznańskim (1927-1932) podejmuje zatrudnienie w Dyrekcji Lasów Państwowych w Łucku, gdzie był taksatorem, a od 1938 roku kierownikiem drużyny urządzania lasu. Odbył kampanię wrześniową  i okres wojny  spędził w niewoli niemieckiej, w oflagach. W lutym 1945 roku podejmuje pracę w Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi jako kierownik Oddziału Urządzania. W latach 1948-1952 jest dyrektorem Krakowskiego i potem Koszalińskiego  Okręgów Lasów Państwowych. Z dniem 1 września 1952 r. zostaje mianowany kierownikiem Oddziału u.l. w Koszalińskim OLP. Z chwilą powstania Biura UiPL jest jego pierwszym kierownikiem. W styczniu 1957 r. zostaje wybrany posłem na Sejm PRL, a potem mandat poselski otrzymuje w kolejnych kadencjach do roku 1972. W Sejmie pełni odpowiedzialną funkcję zastępcy i przewodniczącego Sejmowej Komisji Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego i jest urlopowany od prac zawodowych w Biurze.

  

 

 

Adam Sytek - (1925 - 1988)

Urodził się w Nakle nad Notecią. W okresie wojny pracował jako robotnik leśny. W roku 1953 kończy studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego i zostaje zatrudniony jako taksator w Sekcji Urządzania Lasu Koszalińskiego Okręgu Lasów Państwowych w Szczecinku. Tu szybko zostaje najbliższym współpracownikiem Józefa Macichowskiego i jego zastępcą. Od listopada 1957 r. pełni obowiązki kierownika Biura Urządzenia i Pomiaru Lasów w Szczecinku a od kwietnia 1959 r. dyrektora Biura Urząrzania Lasu i Projektów Leśnictwa Oddział w Szczecinku. Poświęcając się bez reszty pracy, prężnie rozwija Szczecinecki Oddział Biura, jego pierwsze inwestycje i rozrost służb urządzeniowych i geodezyjnych. Z dniem 1 lutego 1969 roku zostaje służbowo przeniesiony do Warszawy na stanowisko zastępcy dyrektora BULiPL, a wkrótce potem dyrektora.

  

 

 

Jerzy Musiał - (1933 - )

Urodził się w 1933 roku w Margoninie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu, podjął z nakazu pracy w 1955 roku zatrudnienie w sekcji urządzania lasu Szczecińskiego OLP w Gorzowie Wielkopolskim. W 1958 roku przenosi się do Oddziału Biura w Szczecinku, gdzie przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej w 1969 roku zostaje powołany na stanowisko dyrektora Oddziału. Funkcję tą pełni do 1995 roku, z trzy letnią przerwą (1989-1992) na pracę na kontrakcie zagranicznym.W lipcu 1995 roku zostaje na własną prośbę przeniesiony do Zarządu BULiGL  w Warszawie, gdzie na stanowisku starszego inspektora nadzoru i kontroli pracuje do przejścia na emeryturę w roku 2002.

  

 

 

Adolf Stachyra - (1942 - 2014)

Urodził się w Nowinach Żukowskich na Lubelszczyźnie. Z dniem 1 sierpnia 1961 r. jako 19 – letni absolwent Technikum Leśnego w Warcinie podejmuje pracę w Oddziale Biura. Od sierpnia 1968 r. jest taksatorem, jednocześnie studiując na Wydziale Leśnym AR w Poznaniu. Studia kończy w roku 1970 uzyskując tytuł inżyniera leśnika., a od stycznia 1978 r. jest taksatorem specjalistą i kierownikiem brygady urządzeniowej. Od 15 lipca 1989 r. jako zastępca dyrektora Oddziału do 14 czerwca 1992 r. w związku z urlopem Jerzego Musiała, pełni obowiązki dyrektora Oddziału. Z dniem 1 lipca 1995 r. w wyniku konkursu, zostaje dyrektorem Oddziału i pełni tą funkcję do przejścia na emeryturę w kwietniu 2008 r. Nadzwyczaj sumienny, doskonały leśnik z wiedzą wyniesioną jeszcze z domu rodzinnego. Znawca i pasjonat przyrody, nie tylko jako wielkiej klasy leśnikiem, ale i znakomitym myśliwym oraz pszczelarz. Przez wiele lat był łowczym istniejącego przy Oddziale Biura – Koła Łowieckiego „Ponowa" oraz vice Prezesem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Koszalinie, odznaczonym najwyższymi odznaczeniami łowieckimi.  

  

 

 

Krzysztof Paton - (1934 - 2002)

Urodził się w Piekarach Śląskich. Po studiach na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu w 1957 r. podejmuje pracę w Oddziale Biura w Szczecinku. Pracę zawodową łączy ze stałym pogłębianiem wiedzy kończąc w 1967 r. eksternistyczne studia magisterskie i w 1975 r. studia doktoranckie na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Kolejno awansując od roku 1969 do przejścia na rentę w roku 1989 pełni obowiązki zastępcy dyrektora Oddziału Biura w Szczecinku. 

  

 

 

Marian Tomasz Goliński - (1949 - 2009)

W 1976 r. po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym AR w Poznaniu, jako stypendysta Oddziału podjął zatrudnienie w Oddziale Biura. Wyjątkowo sumienny w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Po kolejnych awansach został taksatorem specjalistą udzielającym się też z pełnym poświęceniem społecznie w Radzie Pracowniczej Oddziału. W roku 1990 zostaje Burmistrzem Szczecinka i stanowisko to piastuje do roku 2005 w czterech kolejnych kadencjach. W roku 1997 dodatkowo uzyskuje mandat posła na Sejm RP III kadencji. Mandaty poselskie uzyskuje też w latach 2005 (V kadencja) i 2007 (VI kadencja). W roku 2005 nie mogąc łączyć mandatu poselskiego z funkcją samorządową rezygnuje ze stanowiska burmistrza. W dniu 11 czerwca 2009 r. zginął tragicznie w wypadku samochodowym pod Sochaczewem. Z czwórki jego dzieci córka Małgorzata poszła drogą ojca, zostając leśnikiem, samorządowcem a obecnie także parlamentarzystą. Po studiach leśnych i pracy magisterskiej, (tak jak ojciec – napisanej pod kierownictwem Prof. Ryszarda Misia) została leśniczym w Nadleśnictwie Szczecinek, działając dodatkowo aktywnie w Radzie Miasta Szczecinek. W październiku 2015 r. uzyskała mandat posła na Sejm RP VIII kadencji. 

  

 

 

Mieczysław Matwiejczyk - (1906 - 1994)

W 1933 r. kończy studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie i swą karierę zawodową wiąże z urządzaniem lasu. Do wybuchu wojny pracuje jako mierniczy i taksator w lasach prywatnych i państwowych Warszawskiej i Wileńskiej Dyrekcji L.P. W listopadzie 1945 r. podejmuje pracę w Oddziale Urządzania Lasu w Dyrekcję L.P. Okręgu Bałtyckiego w Szczecinku, początkowo jako taksator. W latach 1946-1949 jest kierownikiem tego Oddziału, a potem w latach 1952-1953 jest kierownikiem Sekcji urządzania lasu w Szczecinku podległej Działowi Zagospodarowania Lasu Dyrekcji Koszalińskiego Okręgu L.P. w Szczecinku. Od roku 1956 do przejścia na emeryturę w roku 1972 był kierownikiem drużyny geodezyjnej. Zapalony myśliwy, był jednym z założycieli istniejącego przy Oddziale Biura Koła Łowieckiego Ponowa. 

  

 

 

Stanisław Klikowicz - (1917 - 1998)

Z dniem 1 lipca 1945 r. podejmuje pracę w Oddziale Urządzania Lasu w Dyrekcji L.P. Okręgu Bałtyckiej w Szczecinku, początkowo jako taksator, a od roku 1947 jako geodeta. Z chwilą powstania BULiPL zostaje kierownikiem drużyny geodezyjnej. Na tym stanowisku pracuje do roku 1966. Następnie, aż do emerytury w roku 1977 zatrudniony jest na stanowisku kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej. Człowiek o niezwykle ciekawej historii wojennej, pełen pomysłów racjonalizatorskich, posiadał wrodzone talenty malarski i muzyczny. 

  

 

 

Tadeusz Jachimczak - (1923 - 2002)

W czasie wojny więziony w obozie koncentracyjnym Stutthof w Sztutowie. W roku 1946 jako absolwent 3-miesięcznego kursu urządzeniowego w Toruniu podejmuje pracę w Oddziale Urządzania Lasu w Dyrekcji L.P. Okręgu Bałtyckiej w Szczecinku, początkowo jako mierniczy, a potem taksator. Niezwykle pracowity i sumienny. Od roku 1956 do przejścia na emeryturę w roku 1993 jest inspektorem kontroli i nadzoru, skutecznie zabezpieczając wysoką jakość robót Oddziału Biura. 

  

 

 

Tadeusz Zabiegły - (1923 - 1990)

Po ukończeniu kursu urządzeniowego w Toruniu w lipcu 1946 r. podejmuje pracę w Oddziale Urządzania Lasu w Dyrekcji L.P. Okręgu Bałtyckiej w Szczecinku, jako mierniczy, a później taksator. W Oddziale Biura pracuje początkowo w terenowych drużynach urządzania lasu jako starszy taksator, a od roku 1962 jako kierownik drużyny obsługi technicznej (kreślarnia i maszynopisania) do przejścia na emeryturę w czerwcu 1983 r. 

  

 

 

Zbigniew Waacławski - (1925 - 2000)

Po ukończeniu kursu urządzeniowego w Toruniu w 1946 r., jako jeden z pierwszych podejmuje pracę w Oddziale Urządzania Lasu w Dyrekcji L.P. Okręgu Bałtyckiej w Szczecinku, początkowo jako mierniczy, a potem taksator. Decyzją Państwowej Komisji Weryfikacyjno-Egzaminacyjnej uzyskuje tytuł inżyniera leśnictwa. W latach 1956-1978 jest kierownikiem drużyny urządzeniowej w Oddziale Biura. Następnie do przejścia na emeryturę w roku 1989 pracuje na stanowisku kierownika Sekcji Planowania i Analiz Ekonomicznych. 

  

 

 

Leszek Korotkiewicz - (1928 - 2006)

W styczniu 1949 r. jako absolwent Liceum Mierniczego w Jarosławiu podejmuje pracę zawodową w Biurze Zagospodarowania Lasów Dyrekcji L.P. Okręgu Bałtyckiego w Szczecinku, jako mierniczy, a później jako kierownik drużyny geodezyjnej. Był pierwszym pracownikiem Sekcji urządzania lasu w Szczecinku z wykształceniem geodezyjnym. Od roku 1956 w strukturach Oddziału Biura w Szczecinku pełni funkcję starszego inspektora kontroli technicznej i inspektora produkcji. W 1960 r. zostaje mu powierzone stanowisko głównego geodety Oddziału Biura, które piastuje do przejścia na emeryturę w roku 1982. 

  

 

 

Mieczysław Nawrot

Po studiach w latach 1964-1969 na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu, ze specjalizacją gleboznawstwa leśnego, w kwietniu 1970 r. podejmuje pracę w Oddziale Biura. Niezwykle pracowity, wielkiej klasy specjalista angażuje się w pracach organizacyjnych związanych z tworzeniem pracowni gleboznawczo-siedliskowej. W lipcu 1974 r., jako taksator specjalista zostaje kierownikiem tej pracowni. Organizuje laboratorium wykonujące pełen zakres potrzebnych analiz oraz sporządza rozmaite ekspertyzy. W kwietniu 1991 r. odchodzi z pracy zakładając własną firmę. 

  

 

 

Ryszard Migdał - (1940 - 2013)

W październiku 1963 r. kończy studia na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu. Był stypendystą Oddziału Biura, z tym że w roku akademickim 1962/63 otrzymywał z Uczelni stypendium naukowe. Z dniem 1 grudnia 1963 r. podejmuje pracę w Oddziale Biura, początkowo jako asystent projektanta, potem taksatora (od 1966) i starszego taksatora (od 1970). Od roku 1977 jest kierownikiem robót, a od grudnia 1992 r. do przejścia na emeryturę w marcu 2005 r. starszym inspektorem nadzoru i kontroli. Jego duża wiedza zawodowa, zdolności organizacyjne i sumienna praca znacząco wzbogaciły dorobek Oddziału Biura. 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj