📄 Inne - Oddział Warszawa


Oprócz wykonywania projektów planów urządzania lasu dla nadleśnictw co stanowi podstawowa działalność Oddziału podejmujemy się również innych zadań.

  • W ostatnim dziesięcioleciu uczestniczyliśmy w opracowywaniu planów ochrony dla parków narodowych: Kampinowskiego, Borów Tucholskich, Wigierskiego, a wcześniej Świętokrzyskiego.
  • Wykonaliśmy uproszczone plany UL dla gmin Joniec i Liw.
  • W roku 2009 "wytyczyliśmy" na zlecenie Marszałka Województwa Łódzkiego szlak konny o długości ok. 1800 km w ramach realizacji projektu "Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego'.
  • Oddział intensywnie angażuje się opracowywanie prognoz i raportów oddziaływania na środowisko.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj