📄 Zasłużeni pracownicy


 
Dyrektor BULiGL
Zastępca Dyrektora BULiGL
Doradca Dyrektora BULiGL

Janusz Dawidziuk
Adam Wasiak
Stanisław Zajączkowski

📄 Zasłużeni pracownicy w warszawskim oddziale


mgr inż. Henryk Piątkowski

pierwszy dyrektor Wydziału Regulacji Stanu Posiadania oraz 

Pracowni Gleboznawczej w latach 1956 - 1965

Z jednostek tych w przyszłości powstał Oddział BULiGL w Warszawie.

 

 

mgr inż. Bolesław Cybulski

Dyrektor Wydziału Regulacji Stanu Posiadania oraz Pracowni Gleboznawczej

w latach 1965 – 1969

 

 

mgr inż. Wojciech Wilkowski

Dyrektor Wydziału Regulacji Stanu Posiadania oraz Pracowni Gleboznawczej

w latach 1969 – 1971

Obecnie dyrektor Instytutu Geodezji Gospodarczej Politechniki Warszawskiej

 

mgr inż. Stanisław Kosmala

Dyrektor Wydziału Regulacji Stanu Posiadania oraz Pracowni Gleboznawczej

w latach 1971 – 1973

Dyrektor Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie

w latach 1973 – 1983

 

mgr inż. Zbigniew Adamowicz

Dyrektor BULiGL Oddział w Warszawie w latach 1983 – 1988

 

mgr inż. Jerzy Gałajda

Dyrektor  BULiGL Oddział w Warszawie w latach 1988 – 1999

Dyrektor w okresie wielkich przemian ustrojowych i gospodarczych

w naszym kraju.

 

 

dr inż. Janusz Dawidziuk

Dyrektor BULiGL Oddział w Warszawie w latach 1999 – 2001

Rozpoczął wewnętrzną reorganizację Oddziału oraz wymianę na

na duża skalę sprzętu informatycznego i pomiarowego.

 

W pamięci pracowników Oddziału zachowało się szereg innych kolegów.

Jak wieloletni wicedyrektor mgr inż. Przemysław Budzyński , długoletni

kierownicy Pracowni Urządzeniowej Jerzy Jedliński , Gleboznawczej

Adam Krzyżanowski oraz nieodżałowany Tadeusz Łęczycki.

W tym miejscu należałoby przypomnieć 2 letni epizod w naszym Oddziale

w karierze wieloletniego Rektora SGGW profesora Tomasza Boreckiego.

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj