• BULiGL we współpracy z GDOŚ i UR w Krakowie podpisało umowę na dofinansowanie projektu ochrony torfowisk w ramach Programu LIFE
  BULiGL we współpracy z GDOŚ i UR w Krakowie podpisało umowę na dofinansowanie projektu ochrony torfowisk w ramach Programu LIFE
 • Konferencja „Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego”
  Konferencja „Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego”
 • Szkolenie z rozpoznawania mchów i wątrobowców
  Szkolenie z rozpoznawania mchów i wątrobowców
 • Sympozjum naukowe
  Sympozjum naukowe "Geneza, klasyfikacja i kartografia gleb. Temat przewodni 2022: Mady rzeczne"