Artykuł "Pomoc dla obszarów podmokłych"

W październikowym numerze miesięcznika "Środowisko" ukazał się artykuł pt. "Pomoc dla obszarów podmokłych" nt. projektu "Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury", który został zaakceptowany do realizacji w ramach Programu Life.