Oświadczenie Dyrektora BULiGL w sprawie publikacji portalu Onet

Szanowni Państwo,
w związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi zatrudnienia Pana Jana Tabora, a zawierającymi nieprawdziwe informacje o wynagrodzeniu – chciałbym poinformować Państwa, że skierowaliśmy do portalu Onet (na ręce Redaktora naczelnego – Pana Bartosza Węglarczyka) żądanie sprostowania. Treść tego dokumentu zamieszczamy w załączeniu oraz na naszej stronie internetowej.
Wynagrodzenie Zastępcy Dyrektora, Pana Jana Tabora nie przekracza kwoty kilkunastu tysięcy złotych brutto miesięcznie.

dr inż. Janusz Dawidziuk
Dyrektor
Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Dokument żądania sprostowania