Ogólnopolska Narada o Lasach

22-23 kwietnia planowana jest Ogólnopolska Narada o Lasach. Podczas narady zostaną poruszone m.in. temat ograniczenia lub całkowitego wyłączenia wycinki drzew, a także jak osiągnąć wyłączenie 20% lasów spod wycinek i jaki sposób gospodarowania przyjąć na tych terenach.

Więcej informacji na stronie: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/wydarzenia/ogolnopolska-narada-o-lasach