BULiGL we współpracy z GDOŚ uzyskało deklarację dofinansowania projektu ochrony torfowisk w ramach Programu Life

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ukazały się wyniki ubiegłorocznego naboru do Programu LIFE. Wyniki tego naboru były najlepsze w dotychczasowej historii LIFE w Polsce. Uzyskaliśmy deklarację dofinansowania ośmiu projektów – w tym dwóch strategicznych. 

Jednym z nich jest projekt przekazany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej we współpracy z GDOŚ, dotyczy ochrony torfowisk w Polsce (ochrona ostoi wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, redukcja emisji CO2, retencja wody).