Szkolenie z rozpoznawania mchów i wątrobowców

W dniach 24-26 października 2022 r., nasi pracownicy z Oddziału w Brzegu zajmujący się opracowaniami przyrodniczymi odwiedzili bieszczadzkie lasy, aby uczestniczyć w szkoleniu z rozpoznawania mchów i wątrobowców. Prowadzący szkolenie leśniczy Nadleśnictwa Baligród, a z zamiłowania botanik - Marcin Scelina - nauczył nas rozpoznawać kilkadziesiąt gatunków mchów i wątrobowców rosnących w przeróżnych warunkach siedliskowych. Do najcenniejszych gatunków, które udało się zaobserwować, należą widłoząb zielony Dicranum viride oraz bezlist okrywowy Buxbaumia viridis - oba niezwykle rzadkie, objęte ochroną ścisłą, uchodzące za wyznacznik lasów naturalnych.


Fot. Maciej Szczygielski