Szkolenie z zakresu urządzania lasu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w technikach leśnych

W dniach 1-3 marca 2023 r. w Miliczu odbyło się szkolenie z zakresu urządzania lasu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Szkolenie miało charakter praktycznych warsztatów obejmujących prace związane z tworzeniem opisu taksacyjnego do planu urządzenia lasu. Zwrócono szczególną uwagę na wykorzystanie materiałów teledetekcyjnych, aktualizację leśnej mapy numerycznej i bazę opisową. Dyskutowano również o nowelizowanej instrukcji urządzania lasu. Szkolenia będą kontynuowane w przyszłości. W podsumowaniu szkolenia rozmawiano o pomyśle zorganizowania w przyszłym roku olimpiady urządzeniowej dla uczniów techników leśnych. Ze strony Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej szkolenie prowadzili przedstawiciele Zarządu: Bożydar Neroj i Wojciech Lomber, Oddziału w Krakowie: Michał Woda i Piotr Janiec oraz jak co roku Oddziału w Brzegu: Janusz Bańkowski i Grzegorz Lew.


Fot. Rafał Rogowski


Fot. Rafał Rogowski


Fot. Rafał Rogowski