BULiGL we współpracy z GDOŚ i UR w Krakowie podpisało umowę na dofinansowanie projektu ochrony torfowisk w ramach Programu LIFE

W dniu 30 listopada 2022 roku została podpisana umowa na projekt LIFE pn. „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury”. Umowę podpisał wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek i dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Janusz Dawidziuk, w obecności m.in.: wiceminister klimatu i środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody, Małgorzaty Golińskiej, oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzeja Szwedy – Lewandowskiego. Wnioskodawcą tego strategicznego projektu LIFE jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, natomiast współbeneficjentami: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Więcej informacji w aktualnościach na stronie MKiŚ.

Link do konferencji z podpisania umowy dostępny jest tutaj.