Konferencja „Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego”

W dniu 18 listopada 2022 r. w Zubrzycy Górnej odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Opracowanie szczegółowych instrumentów planistycznych do realizacji działań ochronnych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.  

Najpoważniejszym zadaniem w ramach projektu było „Wykonanie nowego operatu – Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego” zrealizowane przez Konsorcjum firm: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie oraz TAXUS IT Sp. z o.o. z Warszawy. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych, Lasów Państwowych, Rady Naukowej BgPN, parków narodowych oraz inne osoby szczególnie zaangażowane w ochronę przyrody Babiej Góry.

Konferencję otworzył Dyrektor BgPN dr Tomasz Pasierbek.

W części referatowej wystąpili:

Konrad Gonciarczyk - Zastępca dyrektora BgPN: Informacja na temat realizowanego  projektu w Babiogórskim Parku Narodowym pt. „Opracowanie szczegółowych instrumentów planistycznych do realizacji działań ochronnych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego”.  

Zdzisław Spendel – Dyrektor BULiGL Oddział w Krakowie:  Metody i zakres prac inwentaryzacyjnych służących planowaniu ochrony przyrody w Babiogórskim Parku Narodowym oraz Stan ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego i wynikające z niego zalecenia ochronne. 


Fot. Michał Hudyka (BgPN)
 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk – Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego  w reglu dolnym.

Prof. dr hab. Jan Holeksa – Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego  w reglu górnym.

Ze szczególnym zainteresowaniem uczestników spotkały się wystąpienia Profesorów J. Szwagrzyka i J. Holesy oraz przedstawiane możliwości wykorzystania w pracach inwetaryzacyjnych nowoczesnych technik teledetekcyjnych takich jak: chmura punktów LiDAR pozyskana technologią lotniczego skanowania laserowego, zobrazowania hiperspektralne czy ortofotomapa lotnicza RGB i CIR.