Praktyki zawodowe dla studentów leśnictwa w BULiGL

Chcesz na żywo zobaczyć pracę taksatora, poznać jak wykonuje się opis taksacyjny lasu i jak powstają leśne mapy? Skąd biorą się dane statystyczne o lasach? Jak wykonujemy pomiary na powierzchniach próbnych w Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu i co znajduje się w Banku Danych o Lasach?

Zaplanuj swoje praktyki w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Mamy dobrą informację dla studentów leśnictwa!

Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we wrześniu 2023 r. podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunku leśnictwo.


Fot. Bożydar Neroj.

Na zdjęciu, od lewej: prof. Piotr Łakomy (UP w Poznaniu), dyrektor BULiGL dr Janusz Dawidziuk oraz prof. Marcin Pietrzykowski (UR w Krakowie).

 


Fot. Karol Bronisz.

Na zdjęciu: Pani Dziekan Wydziału Leśnego prof. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska (SGGW w Warszawie) i dyrektor BULiGL dr Janusz Dawidziuk.

 

Celem praktyk jest zdobycie przez studentów wiedzy praktycznej oraz umiejętności zawodowych.
Praktyki odbywać się będą w Oddziałach BULiGL rozmieszczonych na terenie całego kraju. Cztery tygodnie pozwolą przybliżyć zakres prac wykonywanych w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, i jak mamy nadzieję, zachęcą was do rozważenia dłuższego związania się z urządzaniem lasu.