XVIII Konferencja z cyklu "Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie"

W dniach 16-17 kwietnia 2024 r. w Rogowie odbędzie się XVIII Konferencja z cyklu "Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie".

Głównym celem konferencji jest wskazanie i wzmocnienie ochrony obszarów przyrodniczo-cennych i ważnych społecznie. Konferencja ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych, prywatnych i instytucjonalnych zarządców lasów, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody w lasach.

Więcej informacji o koferencji na stronie https://cepl.sggw.edu.pl/18_amop/