Management of the Bureau

Executive Management

 

Director – Janusz Dawidziuk

Phone: +48 22 825 34 23
E-mail: janusz.dawidziuk@zarzad.buligl.pl

 

Deputy Director – Jan Tabor

Phone: +48 22 825 34 232
E-mail: jan.tabor@zarzad.buligl.pl

 

Chief Accountant – Franciszka Halina Dyczko

Phone: +48 22 825 29 19
E-mail: halina.dyczko@zarzad.buligl.pl

 

Advisor to the Director – Stanisław Zajączkowski
E-mail: stanislaw.zajaczkowski@zarzad.buligl.pl

 

Management of the Departments

Forest Management Department
Deputy Director – Jan Tabor
Phone: +48 22 825 34 232
E-mail: jan.tabor@zarzad.buligl.pl

 

 

Chief Geodesist – Marta Wałachowska
Phone: +48 662 044 936
E-mail: marta.walachowska@zarzad.buligl.pl

 

Department of Research, Information Technology, and Forest Data Bank
Chief Information Officer
– Artur Michorczyk
Phone: +48 608 556 254
E-mail: artur.michorczyk@zarzad.buligl.pl

 

Technology Development Department
Chief Technologist
– Przemysław Musiał
Phone: +48 608 375 581
E-mail: przemyslaw.musial@zarzad.buligl.pl

 

Contact

Phone: +48 22 825 34 23
E-mail: sekretariat@zarzad.buligl.pl