GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się publikacja zbiorowa pod redakcją naukową dr. Macieja Nowaka pt. "GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dobrych praktyk."

W publikacji poruszono szeroki zakres zagadnień związanych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu środowiskiem.

Pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowali dwa rozdziały, poświęcone standaryzacji informacji o siedliskach i zbiorowiskach roślinnych oraz danych urządzeniowych w Banku Danych o Lasach.