Dla Lasów

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wykonuje operaty planistyczne, wykorzystywane w pracy leśników. Są to m.in. plany urządzenia lasu, opracowywane dla każdego nadleśnictwa w Polsce co 10 lat. Operaty zawierają pełną wiedzę na temat obszaru leśnego nadleśnictwa, plan zabiegów wykonywanych w lesie oraz plan ochrony przyrody. Przygotowywane są zgodnie z najnowszymi wytycznymi i badaniami, w świetle polskiego prawa. Sporządzaniem planów urządzenia lasu zajmują się eksperci Biura z 12 oddziałów naszej firmy. Oddziały Biura pracują w zasięgu poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, a tym samym - cyklicznie przygotowują operaty dla konkretnych nadleśnictw.

Opis podstawowych usług oferowanych dla nadleśnictw znajduje się tutaj

Poniżej zamieszczamy ofertę usług dodatkowych dla nadleśnictw i innych jednostek zarządzających lasami:

 • ekspertyzy siedliskowe, dendrologiczne, przyrodnicze, przestrzenne; 
 • koncepcja zagospodarowania turystycznego nadleśnictwa;
 • ocena zasobu archeologicznego dziedzictwa kulturowego nadleśnictwa;
 • operat hydrologiczny - plan gospodarowania wodą dla zlewni;
 • opracowywanie jednolitych programów gospodarczo-ochronnych dla leśnych kompleksów promocyjnych; 
 • weryfikacja siedlisk przyrodniczych;
 • zalecenia nawożeniowe dla szkółek;
 • przygotowanie dokumentacji dla gruntów nabywanych przez nadleśnictwo; 
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wyłączania gruntów z produkcji leśnej;
 • odnowienie oznakowania, stabilizacja oraz uzupełnienie znaków podziału powierzchniowego (kamieni oddziałowych) w nadleśnictwie;
 • mapy ścienne dla nadleśnictw;
 • okresowe aktualizacje standardu leśnej mapy numerycznej dla nadleśnictwa;
 • usługi introligatorskie.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z odpowiednim oddziałem  lub Zarządem BULiGL. Niezbędne informacje kontaktowe do naszych oddziałów znajdują się tutaj.