Dla Lasów

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wykonuje operaty planistyczne, wykorzystywane w pracy leśników. Są to m.in. plany urządzenia lasu, opracowywane dla każdego nadleśnictwa w Polsce co 10 lat. Operaty zawierają pełną wiedzę na temat obszaru leśnego nadleśnictwa, plan zabiegów wykonywanych w lesie oraz plan ochrony przyrody. Przygotowywane są zgodnie z najnowszymi wytycznymi i badaniami, w świetle polskiego prawa. Sporządzaniem planów urządzenia lasu zajmują się eksperci Biura z 12 oddziałów naszej firmy. Oddziały Biura pracują w zasięgu poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, a tym samym - cyklicznie przygotowują operaty dla konkretnych nadleśnictw. Niezbędne informacje kontaktowe do naszych oddziałów znajdują się tutaj. Serdecznie zapraszamy do współpracy!