O BULiGL O BULiGL

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP). 
Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach. 
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

WISL III CYKL (2015-2019) WISL III CYKL (2015-2019)

 W dniach od 30 maja do 2 czerwca 2016 r. w Wawrzkowiźnie, na terenie nadleśnictwa Bełchatów odbyło się szkolenie WISL rozpoczynające prace terenowe w bieżącym roku.
W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele IBL oraz pracownicy BULiGL wykonujący prace na terenie całego kraju. Szkolenie w szczególności było poświęcone pomiarom na powierzchniach próbnych oraz zasadom opisywania powierzchni położonych na obszarze tzw. "lasów poza ewidencją". Tradycyjnie w trakcie szkolenia odbyły się ćwiczenia związane z rozpoznawaniem roślin, które prowadzą nasi specjaliści z zakresu fitosocjologii.
Miejsce szkolenia - nadleśnictwo Bełchatów - wybrano nieprzypadkowo. Przybliżyliśmy naszym pracownikom specyfikę prowadzenia gospodarki leśnej na terenie znajdującym się pod wpływem działania kopalni węgla brunatnego. Aktualnie trwa przygotowanie projektu planu urządzenia lasu nadleśnictwa Bełchatów, które wykonuje nasz Oddział z Białegostoku.

Umowa między DGLP a BULiGL na utrzymanie i rozwój Banku Danych o Lasach Umowa między DGLP a BULiGL na utrzymanie i rozwój Banku Danych o Lasach

W dniu 16 lipca 2015 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie podpisano umowę między Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na utrzymanie i rozwój Banku Danych o Lasach (BDL). Umowa obowiązuje do 31 marca 2019 roku.

W ramach utrzymania BDL wykonywane jest m.in. systematyczne uzupełnianie danych o lasach oraz stanie środowiska przyrodniczego, coroczne obliczenia i raporty, jest utrzymywana i konserwowana infrastruktura informatyczna oraz realizowane są w imieniu Lasów Państwowych wnioski o udostępnienie informacji publicznej o lasach państwowych.

Planowane działania rozwojowe obejmują rozszerzenie gromadzonych informacji o dane z zakresu łowiectwa, dotyczące siedlisk i zbiorowisk roślinnych w lasach, pożarach i zakazach wstępu do lasów, zagospodarowania turystycznego, a także stworzenie aplikacji mobilnej portalu BDL i systemu automatycznego publikowania danych o lasach wspomagający udostępnianie informacji publicznej w imieniu PGL LP.