60 lat Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 60 lat Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

więcej ...

W roku 2016 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej obchodziło jubileusz 60-lecia swojego istnienia.

Centralne uroczystości obchodów Jubileuszu odbyły się 4 października 2016 r. w Sękocinie Starym. O godz. 9.00 w Kościele pw. Św. Faustyny w Sękocinie Starym, była celebrowana Msza Święta, w trakcie której został poświęcony i nadany BULiGL sztandar. Kolejne punkty programu obchodów tego wydarzenia były zlokalizowane na terenie siedziby Zarządu BULiGL w Sękocinie Starym przy ul. Leśników 21. W trakcie uroczystości  przedstawiono historię i dorobek Przedsiębiorstwa w leśnictwie wraz z pokazem krótkiego filmu  nt. naszej działalności oraz roli Biura w minionym 60-leciu - PLAN NA LAS, uhonorowano zasłużone osoby odznaczeniami państwowymi, resortowymi i branżowymi. Uroczystości zostały objęte honorowym patronatem: Ministra Skarbu Państwa, Ministra Środowiska, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 

 

Polskie Towarzystwo Leśne uhonorowało Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej za wybitny wkład w rozwój leśnictwa i polskich lasów Medalem "Pro Bono Silvae" .

więcej ...

 

 

 

 

 

Liga Ochrony Przyrody  wyróżniła Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej medalem za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska.

więcej ...

 

 

 

Z okazji jubleuszu liczne instytucje przekazały listy gratulacyjne.

więcej ...

Plan na las Plan na las

Quality International 2016 Quality International 2016

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zostało laureatem konkursu Quality International 2016 i zdobyło Złote Godło w kategorii  QI Services – usługi najwyższej jakości za wykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.

 

Dnia 29 września 2016 r. w Warszawie odbyło się Europejskie Forum Jakości oraz jubileuszowa X. Gala Programu Najwyższa Jakość Quality International.

Z tej okazji do Organizatorów i Laureatów Programu został wystosowany list z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy:

„Nagradzanie instytucji, przedsiębiorców oraz usługodawców spełniających najwyższe standardy w zakresie zarządzania, oferowanych usług i produktów jest cenną inicjatywą, podnoszącą konkurencyjność polskiej gospodarki. Proszę o przyjęcie wyrazów uznania za popularyzację idei nowoczesnego zarządzania, jako właściwej drogi do odnoszenia sukcesów. (...) Wyróżnionym Godłem Quality International 2016 życzę, aby otrzymany tytuł sprzyjał kolejnym sukcesom".

Dziesiąta edycja odbyła się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

więcej o wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu ->

O BULiGL O BULiGL

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP). 
Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach. 
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.