Badania naukowe

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej jest partnerem ośrodków naukowych w realizacji projektów badawczych, wykonywanych szczególnie w obszarze nauk leśnych. Na stałe współpracujemy z Wydziałami Leśnymi: Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz z Instytutem Badawczym Leśnictwa. Nasi pracownicy są ekspertami uczestniczącymi w badaniach realizowanych przez inne ośrodki badawcze, m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet w Poznaniu. Udział w akcjach COST pozwala nam na wymianę doświadczeń w międzynarodowych grupach naukowców i ekspertów. Przykładem może być ważna dla leśnictwa inicjatywa CA15226 - Climate-Smart Forestry in Mountain Regions (CLIMO), analizująca problem zmian klimatu dla leśnictwa w rejonach górskich Europy. 

Wśród ciekawych projektów badawczych realizowanych w ostatnim okresie z naszym udziałem warto zwrócić uwagę na:

  • Aktualną i potencjalną produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych (UR Kraków-IBL-BULiGL, 2014-2017);
  • Metodyczne podstawy opracowania i wdrażania planu gospodarowania zasobami wodnymi w lasach nizinnych w skali nadleśnictwa (konsorcjum IBL-BULiGL, 2014-2017);
  • Analizę możliwości zwiększenia dokładności określania cech taksacyjnych drzewostanów w pracach urządzeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik geomatycznych (BULiGL-Taxus IT, 2015-2019);
  • Monitoring i ocena stanu lasu w Sudetach (BULiGL, 2021-2023);
  • Modele ryzyka zamierania drzewostanów głównych gatunków lasotwórczych Polski  (UR Kraków-BULiGL, 2022-2024);
  • Modele przyrostu miąższości głównych gatunków lasotwórczych Polski (UR Kraków-BULiGL, 2022-2024).

Zapraszamy ośrodki naukowe z obszaru nauk przyrodniczych do współpracy. Nasi eksperci wnoszą w projekty badawcze duże doświadczenie praktyczne i wiedzę ekspercką.

Zapraszamy do kontaktu: sekretariat@zarzad.buligl.pl