Prognozy rozwoju zasobów leśnych i dostępności surowca drzewnego

Wieloletnie doświadczenie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej związane z wykonywaniem planów urządzenia lasu oraz wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu daje naszemu przedsiębiorstwu najpełniejszą i aktualną wiedzę o stanie lasów oraz zmianach, jakim lasy podlegają w  ostatnich dekadach. Dysponowanie tą wiedzą pozwala na przygotowywanie przez Biuro prognoz rozwoju zasobów drzewnych. Wykonujemy eksperckie opracowania dla kraju lub wybranych obszarów leśnych z perspektywą prognozowania od kilku lat do kilku dekad. Prognozowanie jest elementem sporządzania planów urządzenia lasu dla pojedynczych nadleśnictw, ale dzięki zintegrowanym zasobom Banku Danych o Lasach, możliwe jest wykonanie prognoz dla dowolnie zdefiniowanych obszarów.

Na potrzeby przemysłu drzewnego wykonujemy również prognozy dostępności surowca drzewnego we wskazanych obszarach kraju. 

Zapraszamy do kontaktu: sekretariat@zarzad.buligl.pl