Oddział w Brzegu

Kierownictwo Oddziału

Dyrektor Oddziału - Janusz Bańkowski
tel. 601 508 156
e-mail: janusz.bankowski@brzeg.buligl.pl

Zastępca Dyrektora Oddziału - Marek Matyjaszczyk
tel. 601 508 174
e-mail: marek.matyjaszczyk@brzeg.buligl.pl

Główna Księgowa - Edyta Łabędzka-Sominka
tel. 795 586 772
e-mail: edyta.labedzka@brzeg.buligl.pl

 

Kierownicy pracowni

Urządzeniowa 1 - Andrzej Kozak
tel. 662 029 170
e-mail: andrzej.kozak@brzeg.buligl.pl

Urządzeniowa 2 - Mateusz Franczak 
tel. 662 029 168
e-mail: matusz.franczak@brzeg.buligl.pl

Urządzeniowa 3 - Marek Drozd 
tel. 728 433 630
e-mail: marek.drozd@brzeg.buligl.pl

Urządzeniowa 4 - Janusz Liszczyk
tel. 662 029 161
e-mail: janusz.liszczyk@brzeg.buligl.pl

Urządzeniowa 5 - Jarosław Wierzbicki
tel. 795 586 781
e-mail: jaroslaw.wierzbicki@brzeg.buligl.pl

Inżynierii Leśnej - Ariel Franczak 
tel. 662 029 175
e-mail: ariel.franczak@brzeg.buligl.pl

Sozologii i Siedliskoznawstwa Leśnego - Paweł Stelter
tel. 532 832 920 
e-mail: pawel.stelter@brzeg.buligl.pl

 

Introligatornia

e-introligatornia
tel. 77 416 28 87
      795 586 771
e-mail: sekretariat@brzeg.buligl.pl
            jozef.zieba@brzeg.buligl.pl

 

Kontakt

tel. 77 416 28 87
e-mail: sekretariat@brzeg.buligl.pl