Oddział w Przemyślu

Kierownictwo Oddziału

Dyrektor Oddziału - Bogumił Dąbek
tel. 608 552 042
e-mail: bogumil.dabek@przemysl.buligl.pl

Zastępca Dyrektora Oddziału - Dariusz Królak
tel. 608 552 353
e-mail: dariusz.krolak@przemysl.buligl.pl

Główna Księgowa - Agnieszka Kucharska-Frańczak
tel. 795 731 100
e-mail: agnieszka.franczak@przemysl.buligl.pl

Główny Geodeta - Adam Pajda
tel. 602 523 058
e-mail: adam.pajda@przemysl.buligl.pl

 

Kierownicy pracowni

Urządzeniowa 1 - Andrzej Równicki
tel.  608 557 509
e-mail:  andrzej.rownicki@przemysl.buligl.pl

Urządzeniowa 2 - Mateusz Gabło
tel.  606 390 411
e-mail:  mateusz.gablo@przemysl.buligl.pl

Urządzeniowa 3 - Krzysztof Socha
tel.  516 764 841
e-mail:  krzysztof.socha@przemysl.buligl.pl

Sozologiczna - Leszek Reizer
tel.  608 305 281
e-mail:  leszek.reizer@przemysl.buligl.pl

Siedliskowa - Witold Bauer
tel.  608 552 617
e-mail:  witold.bauer@przemysl.buligl.pl

 

Kontakt

tel. 16 670 52 81
e-mail: sekretariat@przemysl.buligl.pl