Organizacja przedsiębiorstwa

P.P. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej pod względem organizacyjnym stanowi wielozakładową jednostkę gospodarczą.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Przedsiębiorstwa są:

Zarząd Przedsiębiorstwa z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Leśników 21,

12 Oddziałów Przedsiębiorstwa:

 • Oddział w Białymstoku;
 • Oddział w Brzegu;
 • Oddział w Gdyni;
 • Oddział w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Oddział w Krakowie;
 • Oddział w Lublinie;
 • Oddział w Olsztynie;
 • Oddział w Poznaniu;
 • Oddział w Przemyślu;
 • Oddział w Radomiu;
 • Oddział w Szczecinku;
 • Oddział w Warszawie.

Zarząd Przedsiębiorstwa jest organem wykonawczym Dyrektora Przedsiębiorstwa.
Oddziały Przedsiębiorstwa są jednostkami produkcyjnymi, działającymi według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.