Zarząd BULiGL

Kierownictwo BULiGL

 

Dyrektor BULiGL - Janusz Dawidziuktel. 22 825 34 23
e-mail: janusz.dawidziuk@zarzad.buligl.pl

 

Zastępca Dyrektora BULiGL - Jan Tabor

tel. 22 825 34 23
e-mail: jan.tabor@zarzad.buligl.pl

 

Główna Księgowa - Franciszka Halina Dyczkotel. 22 825 29 19
e-mail: halina.dyczko@zarzad.buligl.pl

 

Doradca Dyrektora BULiGL - Stanisław Zajączkowski
e-mail: stanislaw.zajaczkowski@zarzad.buligl.pl

 

Kierownictwo Działów

Dział Urządzania Lasu
Szef Produkcji
- Bożydar Neroj
tel. 795 586 763
e-mail: bozydar.neroj@zarzad.buligl.pl

Główny Geodeta - Marta Wałachowska
tel. 662 044 936
e-mail: marta.walachowska@zarzad.buligl.pl

Dział Studiów, Informatyki i Banku Danych o Lasach 
Główny Informatyk
- Artur Michorczyk
tel. 608 556 254
e-mail: artur.michorczyk@zarzad.buligl.pl

Dział Rozwoju Technologii
Główny Technolog
 - Przemysław Musiał
tel. 608 375 581
e-mail: przemyslaw.musial@zarzad.buligl.pl

 

Kontakt

tel. 22 825 34 23
e-mail: sekretariat@zarzad.buligl.pl