Oddział w Gdyni

Kierownictwo Oddziału

Dyrektor Oddziału - Arkadiusz Kukliński
tel. 58 621 73 27
e-mail: sekretariat@gdynia.buligl.pl

Zastępca Dyrektora Oddziału - Jacek Wojtyniak
tel. 58 621 73 27
e-mail: sekretariat@gdynia.buligl.pl

Główna Księgowa - Anna Patocka
tel. 58 621 73 27
e-mail: sekretariat@gdynia.buligl.pl

Główny Geodeta Oddziału - Rafał Bloch
tel. 58 621 73 27
e-mail: sekretariat@gdynia.buligl.pl

 

Kierownicy pracowni

Urządzeniowa 1 - Wojciech Zygmunt
tel. 58 621 73 27
e-mail: wojciech.zygmunt@gdynia.buligl.pl

Urządzeniowa 2 - Piotr Włodarczyk
tel. 58 621 73 27
e-mail: piotr.wlodarczyk@gdynia.buligl.pl

Urządzeniowa 3 - Zbigniew Szulikowski
tel. 566 586 300
e-mail: zbigniew.szulikowski@gdynia.buligl.pl

Urządzeniowa 4 - Janusz Kiełczewski
tel. 566 586 300
e-mail: janusz.kielczewski@gdynia.buligl.pl

Urządzeniowa 5 - Jarosław Sidorowicz
tel. 566 586 300
e-mail: jaroslaw.sidorowicz@gdynia.buligl.pl

Siedliskowa - Dariusz Piotrowski
tel. 566 586 300
e-mail: dariusz.piotrowski@gdynia.buligl.pl

Geodezyjna - Tomasz Czernewski
tel. 58 621 73 27
e-mail: tomasz.czernewski@gdynia.buligl.pl

 

Kontakt

tel. 58 621 73 27
e-mail: sekretariat@gdynia.buligl.pl