Oddział w Poznaniu

Kierownictwo Oddziału

Dyrektor Oddziału - Zbigniew Cykowiak
tel. 660 533 450
e-mail: dyrektor@poznan.buligl.pl

Zastępca Dyrektora Oddziału - Piotr Kubala
tel. 795 138 631
e-mail: piotr.kubala@poznan.buligl.pl

Główna Księgowa - Renata Kubiak
tel. 61 662 74 93
e-mail: ksiegowosc@poznan.buligl.pl

 

Kierownicy pracowni

Urządzeniowa 1 - Robert Misiorny
tel. 729 058 902
e-mail: robert.misiorny@poznan.buligl.pl

Urządzeniowa 2 - Rafał Maciejewski
tel. 729 058 903
e-mail: rafal.maciejewski@poznan.buligl.pl

Urządzeniowa 3 - Łukasz Magda
tel. 729 058 928
e-mail: lukasz.magda@poznan.buligl.pl

Urządzeniowa 4 - Krzysztof Ostrowski
tel. 729 058 943
e-mail: krzysztof.ostrowski@poznan.buligl.pl

Siedliskowa 1 - Zbigniew Krysztofiak
tel. 729 058 929
e-mail: zbigniew.krysztofiak@poznan.buligl.pl

Siedliskowa 2 - Michał Chudzicki
tel. 729 058 926
e-mail: michal.chudzicki@poznan.buligl.pl

 

Laboratorium Gleboznawcze

Kierownik Laboratorium - Anna Bernat
tel. 729 058 927
e-mail: laboratorium@poznan.buligl.pl

 

Kontakt

tel. 61 662 74 91
e-mail: sekretariat@poznan.buligl.pl