Oddział w Olsztynie

Kierownictwo Oddziału

Dyrektor Oddziału - Włodzimierz Serwiński
tel. 602 799 054
e-mail: wlodzimierz.serwinski@olsztyn.buligl.pl

Zastępca Dyrektora Oddziału - Andrzej Bieżuński
tel. 608 654 909
e-mail: andrzej.biezunski@olsztyn.buligl.pl

Główna Księgowa - Olga Albin
tel. 660 564 788
e-mail: olga.albin@olsztyn.buligl.pl

 

Kierownicy pracowni

Urządzeniowa 1 - Rafał Żerański
tel. 608 653 917
e-mail: rafal.zeranski@olsztyn.buligl.pl

Urządzeniowa 2 - Bartosz Kostka
tel. 664 953 035
e-mail: bartosz.kostka@olsztyn.buligl.pl

Urządzeniowa 3 - Wojciech Radziszewski
tel. 664 484 916
e-mail: wojciech.radziszewski@olsztyn.buligl.pl

Fitosocjologiczna - Piotr Zabrocki
tel. 664 954 703
e-mail: piotr.zabrocki@olsztyn.buligl.pl

Geodezyjna - Krzysztof Sudoł
tel. 608 654 768
e-mail: krzysztof.sudol@olsztyn.buligl.pl

 

Kontakt

tel. 89 527 39 54
e-mail: sekretariat@olsztyn.buligl.pl